Gửi email tới chúng tôi

Thông tin liên hệ

Chúng tôi luôn mong muốn được nghe phản hồi từ bạn về dịch vụ khách hàng, hàng hóa, trang web hoặc bất kỳ chủ đề nào bạn muốn chia sẻ với chúng tôi. Ý kiến đóng góp của bạn là những món quà to lớn với chúng tôi. Vui lòng điền vào mẫu bên cạnh hoặc sử dụng các thông tin liên hệ dưới đây.

54 Minh Cầu, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên

0986 020 963

contact@orecajewelry.com

Mở cửa hàng ngày từ 9:00-21:00